شرکت دیجی کالا

شرکت دیجی کالا

مشتریان ما

– این شرکت از محصولات رزرو غذا و  تغذیه شرکت جهان گستر استفاده می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون تغذیه جهان گستر