کاهش هزینه سازمان توسط سامانه یکپارچه تغذیه، پارکینگ و تردد، خوابگاهی، خدمات ورزشی

تلفن :   94-44004290-021      4852-021

داخلی : 305-311-310-315

تلفن پشتیبانی

صفحه اصلیتلفن پشتیبانی
لطفا برای دریافت مشاوره و خرید فرم را پر کنید.‎

یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.