– لطفا قبل از تکمیل اطلاعات شرایط عنوان شده در صفحه فرصت های شغلی را به دقت مطالعه کنید و در ثبت اطلاعات نهایت دقت را به عمل آورید.
– اطلاعات ثبت شده در این سایت کاملاً محفوظ بوده و صرفاً جهت به کارگیری در مشاغل تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد.
– توجه داشته باشید تکمیل این اطلاعات هیچ گونه تعهد و بار حقوقی برای سایت ایجاد نمی کند و این مجموعه الزامی برای اشتغال کاربران ثبت نام شده ندارد. چنانچه مشاغل پیش بینی شده با مشخصات کارجو انطباق لازم را داشته باشد طی تماس های بعدی مراحل کار ادامه پیدا خواهد کرد.

  • MM slash DD slash YYYY
  • Accepted file types: jpg, png, pdf, dox, docs, Max. file size: 2 MB.