کاهش هزینه سازمان توسط سامانه یکپارچه تغذیه، پارکینگ و تردد، خوابگاهی، خدمات ورزشی

سیستم اتوماسیون تغذیه ستاره

ایجادنظارت و مدیریت متمرکزبرسلف ها از راه دور

بهینه نمودن روال رزرو و توزیع غذا و عملیات گردش پول

استفاده بهینه ازنیروی انسانی و جلوگیری از سوءاستفاده افراد

جلوگیری از پخت مازاد با توجه به دسترسی دقیق به آمار


نسخه جامع مدیریتی تحت وب:

دارای پنل کاربری و مدیریتی تحت وب

 امکان دسترسی به اطلاعات از هرمکان و در هر زمان

امکان برقراری ارتباط با سایر نرم افزارها به سهولت ومدیریت سیستم تغذیه،تردد،حضور و غیاب،ایاب ذهاب،انتشارات،بوفه ها،اسکان به

صورت مستقل ویابه صورت مکمل با سایر نرم افزارها


       سیستم تغذیه ستاره

      امکانات نرم افزار اتوماسیون جامع ستاره جهان گستر

سیستم اتوماسیون ستاره

سیستم اتوماسیون تغذیه جامع ستاره

صفحه اصلیسیستم اتوماسیون تغذیه جامع ستاره
لطفا برای دریافت مشاوره و خرید فرم را پر کنید.‎

یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.