سیستم اتوماسیون کنترل اعتبار

کنترل اعتبار هوشمند Smart Credit Control کاربرد: کنترل مصرف اقلام سهمیه دار مانند توزیع بن های کارمندی در مراکز اداری و دانشگاه ها توزیع آب چاه های کشاورزی، مرغداری ها، آب شرب … مزایای سیستم کنترل مصرف: ذخیره میزان مصرف مجاز هر یک اعضا بر روی کارت هوشمند هر عضو کاهش میزان مصرف در هر بار استفاده از کارت توزیع عادلانه اقلام بین اعضا به نسبت سهام و یا در…

مشاهده ...