سیستم‌جامع‌اتوماسیون‌ستاره

سیستم‌جامع‌اتوماسیون‌ستاره

ایجاد‎نظارت‌‌‌‎و‌مدیریت‌متمرکز‌بر‌سلف‌ها‌از‌راه‌دور
بهینه‌نمودن‌روال‌رزرو‌و‌توزیع‌غذا‌و‌عملیات‌گردش‌پول
استفاده‌بهینه‌ا‌ز‌نیروی‌انسانی‌و‌جلوگیری‌ازسوءاستفاده‌افراد
جلوگیری‌از‌پخت‌مازاد‌با‌توجه‌به‌دسترسی‌دقیق‌به‌آمار


نسخه‌جامع‌مدیریتی‌تحت‌وب:

دارای پنل کاربری و مدیریتی تحت وب
امکان‌دسترسی‌به‌اطلاعات‌از‌هر‌مکان‌و‌در‌هر‌زمان
امکان‌برقراری‌ارتباط‌با‌سایر‌نرم‌افزارها‌به‌سهولت‌و‌مدیریت‌سیستم‌تغذیه،تردد،حضور‌و‌غیاب،ایاب‌ذهاب،انتشارات،بوفه‌ها،اسکان‌به
صورت‌مستقل‌و‌یا‌به‌صورت‌مکمل‌با‌سایر‌نرم‌افزارها


امکانات‌نرم‌افزار‌اتوماسیون‌جامع‌ستاره‌جهان‌گستر:

امکان‌مدیریت‌جامع‌و‌لینک‌با‌نرم‌افزارهای‌انبارداری،تریا(بوفه)،نظرسنجی،اتوماسیون‌دانشگاهی‌یاس‌و…با‌بانک‌اطلاعاتی‌یکپارچه
قابلیت‌شناسایی‌افراد‌در‌سامانه‌ازطریق‌اثرانگشت،تشخیص‌چهره،کارت،کدپرسنلی،کدQR‌و‌موبایل
امکان‌تعریف‌کاربران‌با‌سطوح‌مختلف‌دسترسی
تهیه‌گزارش‌از‌عملکرد‌کاربران‌و‌مانیتورینگ‌آنها‌برای‌مدیریت
امکان‌تعریف‌چند‌نوع‌غذا‌و‌دسر‌با‌قیمت‌مختلف‌برای‌گروه‌های‌مختلف‌و‌وعده های‌مختلف
قابلیت‌مدیریت‌کلیه‌سالن‌ها‌و‌سلف‌ها‌به‌تفکیک
تعیین‌مجوز‌برای‌استفاده‌کنندگان‌سلف‌ها
قابلیت‌تعریف‌چندین‌پیمانکار‌و‌اختصاص‌به‌هر‌سلف
امکان‌نمایش‌اطلاعات‌افراد‌هنگام‌تحویل‌غذا‌برروی‌مانیتور(عکس،میزان‌اعتبار،وضعیت‌مجاز‌بودن‌کارت‌و…)
امکان‌تعریف‌غذای‌روز‌فروش،بدون‌رزرو‌با‌تعیین‌محدودیت‌زمانی‌و‌تعدادی‌یا‌درصدی‌از‌غذای‌خورده‌نشده
قابلیت‌تعریف‌اعتبار‌منفی(کسر‌از‌حقوق)،مثبت(پیش‌پرداخت)و‌یا‌هردو‌بصورت‌همزمان
قابلیت‌تعریف‌کارت‌میهمان
قابلیت‌تعریف‌تقویم‌پرسنلی،هفتگی،ماهیانه‌جهت‌رزرواسیون
تعریف‌محدوده‌ماه‌رمضان‌و‌توزیع‌سحری‌و‌افطاری
قابلیت‌تعریف‌غذای‌رژیمی،یارانه‌ای، خشک‌و…
قابلیت‌مسدود‌کردن‌کارت‌مفقود‌شده
تحویل‌همزمان‌وعده ها‌با‌هم
قابلیت‌برنامه‌ریزی،تخلیه‌و‌دریافت‌اطلاعات‌خودکار‌دستگاه‌های‌تحویل‌غذا‌در‌ساعت‌تعیین‌شده(عملکرد‌ offline)
گرماژ‌و‌تعریف‌مقدار‌مواد‌مصرفی‌هر‌غذا‌در‌برنامه‌انبارداری‌و‌اتصال‌به‌برنامه‌تغذیه
امکان‌نصب‌برنامه‌نظرسنجی
تهیه‌نسخه‌پشتیبان‌از‌بانک‌اطلاعات‌بصورت‌دستی‌یا‌اتوماتیک
قابلیت‌مشاهده‌وضعیت‌ارتباط‌دستگاه‌ها‌و‌به‌صورت‌Autoping
امکان‌رزرو‌و‌افزایش‌اعتبار‌از‌طریق‌اینترنت
امکان‌رزرو‌از‌طریق‌SMS
امکان‌تولید‌و‌صدور‌کارت‌شارژهای‌اعتباری‌یکبارمصرف
امکان‌ثبت‌کلیه‌وقایع‌سخت‌افزاری‌و‌نرم‌‍افزاری‌و‌دارای‌امنیت‌بالای‌سیستم
اپلیکیشن‌موبایلی‌امکان‌انتقال‌اعتبار‌اندرویدی‌بین‌افراد‌و‌مدیریت‌کامل‌رزرو‌و‌افزایش‌اعتبار‌و‌گزارشات‌فرد