سامانه کنترل تردد

  با استفاده از سامانه کنترل تردد ، می‌توانید محدودیت های زمانی و مکانی را برای بخش های ورودی خروجی و یا مکان های امنیتی شرکت یا سازمان خود ایجاد نمایید. بخش نگهبانی یا حراست می تواند با وارد کردن اطلاعات مراجعین در هنگام ورود به مرکز و همزمان، گرفتن عکس فرد بصورت اتوماتیک، یک کارت به مراجعه کننده داده تا فرد قابلیت تردد از گیت های ورود و خروج…

مشاهده ...